Ik heb ziekte X , wat is daarvoor de beste alternatieve geneeswijze?
Deze vraag is slechts in een klein deel van de gevallen simpel te beantwoorden. De alternatieve sector kent geen opdeling in ziektes of organen, zoals specialisten in de reguliere geneeskunde (hart, nieren, maag, bewegingsapparaat etc.). De meest bekende alternatieve geneeswijzen zoals b.v. homeopathie, antroposofische geneeskunde, acupunctuur en natuurgeneeswijze noemt men totaaltherapie: zij omvatten de hele mens, geestelijk, lichamelijk en in zijn reactie op de omgeving.

Een gezond mens is iemand waarvan het eigen afweersysteem en herstelmechanisme alert is en steeds op tijd de juiste maatregelen neemt. Een aantal symptomen die wij vaak ziekte noemen, zoals koorts, hoesten, diarree, kan juist een bewijs zijn van gezondheid: het is op dat moment het beste voor het lichaam. Als iemand (chronisch) ziek is, is het voornaamste probleem niet welke ziekte hij heeft, maar dat het herstelmechanisme faalt. Het soort klachten dat optreedt geeft meer een idee waar de zwakke plekken van die persoon zitten. De therapie die gegeven wordt zal op beide gegevens inwerken: de zwakke plek moet ontzien worden en zo mogelijk aangesterkt; het herstelmechanisme moet aan het werk gezet worden.

Dit kan dus op veel verschillende manieren gebeuren: iedere therapie heeft zijn eigen ingang om aan de gezondheid te werken. Voor een verstandige keuze zijn andere factoren van belang. De therapie heeft het meeste kans op succes als deze aansluit bij het karakter van de zieke persoon. In en aantal gevallen is de oorzaak van de klachten een aanwijzing om in een bepaalde richting te zoeken. Onze medewerkers zijn door eigen ervaring en scholing goed bekend met het aanbod aan alternatieve behandelwijzen. Zij kunnen in een gesprek samen met u proberen de meest verstandige keuze te maken.