Klachten over een behandeling of behandelaar

Als u klachten heeft over een alternatieve arts/therapeut adviseren wij u welke stappen u kunt ondernemen. Wij werken ook mee aan structurele verbeteringen om soortgelijke klachten in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen.

U heeft slechte ervaringen met een alternatieve behandelaar, wat zijn de mogelijkheden?

De eerste stap is altijd:
Probeer uw klachten te bespreken met de arts/therapeut.
Als u er niet uitkomt of als u dat per se niet wilt kunt u het hogerop zoeken.

Bedenk wel: anonieme klachten worden nooit in behandeling genomen en er wordt altijd wederhoor toegepast!

Wij helpen u uit te zoeken bij welke instantie u terecht kunt met uw klacht.

Mail uw klacht aan Infolijn!

Klachtenformulier:

Uw naam:
Uw emailadres:
   
Uw telefoonnummer:
Uw mobiel:
   
Uw bericht:
Neem de zwarte code rechts over
(5 letters/cijfers)